Delimitacions del Quart d'Ordino “Terreny del Quart “

Home > Acords Quart d'Ordino > Delimitacions del Quart d'Ordino “Terreny del Quart “

Acord

Vist que el Quart d’Ordino és propietari del terreny -sotmès al règim jurídic dels béns de domini públic de l’Administració- conegut com “Terreny del Quart “, situat a la partida Costa dels Edres (parròquia d’Ordino), amb referència cadastral 3U25200, i que una part del terreny estaria amb litigi amb la finca de propietat privada anomenada “Els Pasturers (lot2)”, amb referència cadastral 3U05079.

Descarrega't PDF